Contact

Voor overige vragen of opmerkingen

Stichting Beelease 
Meteorenweg 280
1035 RN, Amsterdam.
020 6374179 / 06 51245640
Info@beelease.nl 

www.beelease.nl

BTW nummer  NL852716795B01
IBAN:        NL73 TRIO 0197 6119 74
BIC:          TRIONL2U   
Kamer van Koophandel Amsterdam : 57743630
ANBI (RSIN) 852716795

Winkel open van 1 maart tot 1 oktober
Zaterdag van 12:00 tot 15:00 uur

schrijf hier je bericht

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Zie voor privacybeleid 
HIER

ANBI

De Stichting heeft in 2013 de ANBI status verkregen zodat bedrijven een belasting aftrekbare, dus  kosteloze gift  kunnen schenken. Met deze ANBI status heeft de Stichting een rekening geopend op de TRIODOS bank als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Status 
Een verslag over de projecten en vorderingen vind je HIER

Meerjarig beleidsplan

De Stichting Beelease heeft een meerjarig beleidsplan dat elk jaar wordt aangevuld of herzien
Het beleidsplan 2016-2017 kunt u hier lezen.

Het beleidsplan 2017 – 2018

Beleidsplan 2020-2022

Het financieel jaarverslag

2016 zie HIER

2017 zie HIER

2020 zie HIER


Slim geven
Slim geven, is geven met maximaal belastingvoordeel.
Als u ons minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Hoe werkt het?
Download hieronder de schenkingsovereenkomt en print deze uit.
Vul deze in en onderteken beide exemplaren.
Bent u gehuwd of heeft u een partner? Dan moet ook uw partner tekenen.
De ondertekendatum is de startdatum.
Het door u gekozen jaarlijkse bedrag moet elk kalenderjaar gedoneerd worden voor minimaal vijf jaar. Alleen dan is de akte geldig.
Stuur op naar Stichting Beelease, Meteorenweg 280, 1035RN Amsterdam.
Stichting Beelease ondertekent de akte en stuurt deze retour voor uw administratie.
Bewaar uw exemplaar goed; de Belastingdienst kan erom vragen.

Download de  Schenkingovereenkomst 

Bereken uw voordeel via de schenkcalculator.

Schenken als bedrijf
Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan goede doelen. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen een schenking om niet, een gift, of een schenking met een naamsvermelding, reclame, dan wel een tegenprestatie, representatie genoemd. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan met name voor deze laatste twee schenkingen. Twee soorten belasting spelen dan een rol, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (BTW).

Gift om niet 
Als een bedrijf een geldbedrag schenkt aan een goed doel is dat bedrag aftrekbaar van de winst indien het goede doel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In dat geval is de gift volledig aftrekbaar mits deze meer bedraagt dan € 227. Maximaal is per jaar aftrekbaar een bedrag ter grootte van 10% van de fiscale winst van het bedrijf.

De gift kan zelfs verhoogd worden zonder dat het u extra geld kost. Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de Belastingdienst terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar.

Meer weten?
Heeft u vragen, neem contact op via info@beelease.nl of 020-6374179.

Beelease houdt ongeveer 60 bijenvolken
Untitled_design__5_-removebg-preview
De Bijenkoningin is de grootste bij
Alle bloemenlinten in Noord bij elkaar zijn 15 km
1 theelepel honing bevat een miljoen bloemen
Translate »