Stichting Beelease is een instituut voor educatie, research, ontwikkeling en kweken van (resistente) honingbijen, honingproductie en de kweek van waardplanten.

Stichting Beelease zet zich in voor het behoud van de honingbij en wilt graag mens en natuur verbinden. Door een programma van onderzoek en educatie over verzorging en kweek van bijen en planten, verbeteren we de leefomgeving van mens, plant en dier. Als onafhankelijk non-profit organisatie, streven we naar continuïteit en maximale inzet van onze kennis en beschikbare middelen op korte en lange termijn. Wij, de medewerkers en bestuur zijn vrijwilligers en werken samen met vrijwilligers.

De Stichting is opgericht in 2012 door Dirk Dekker met een KvK inschrijving, ANBI status en is een erkend leerschool.

 

Word Vriend van Beelease

Word jij ook Vriend van Beelease ?

VRIENDENLOTERIJ VOOR HET GOEDE DOEL

De VriendenLoterij steunt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen, dieren en welzijn. Kortom, de VriendenLoterij maakt dankzij jouw deelname nóg meer mogelijk. De Vriendenloterij geeft per maand 40% van jouw inzet aan Beelease.

DEZE GIFT KOST JE NIETS EXTRA !!

Doe je mee met de Vriendenloterij?
Bel dan telefoonnummer 088 – 0201020, keuze 6 en vraag dan om Stichting Beelease als begunstigde aan te melden voor jouw lot.

DANK JE WEL !!
=====================================================

OF ..OF..OF..

 Of je wordt vriend van Beelease en steunt daarmee de stichting in o.a. dagelijks onderhoud, beheer (bijenkasten, heemtuin, plantenkas etc.) en diverse projecten voor het behoud van de honingbij. Je krijgt jaarlijks een ‘Vriendenbrief’ en een uitnodiging van de Open Imkerij Dagen in de maand juli. 

AANMELDEN
Hierbij meld ik
mij tot wederopzegging aan als vriend van Beelease. 
Ik geef toestemming om mijn emailadres te gebruiken om mij te informeren.  Opzegging kan schriftelijk via info@beelease.nl.  Ik ontvang een bewijs van lidmaatschap en jaarlijkse een factuur voor het overmaken van het vriendenbedrag. Ik maak nu het bedrag van € 25,- per omgaande over op Triodos banknummer van Stichting Beelease. NL73 TRIO 0197 6119 74 met vermelding : Vriend. 

Voor registratie, gebruik dit FORMULIER [ klik op formulier ]

Wij danken je hartelijk ! 

Bijen zijn een onmisbare schakel in de ecologie. Het bestuiven van planten en bomen wordt gedaan door deze specialisten. Een groot deel van ons voedsel is direct of indirect afhankelijk van bijen. Want zonder bijen is er geen bestuiving en zonder bestuiving zijn er geen vruchten.

 

BIJENSTERFTE

Wereldwijd neemt het aantal bijenvolken steeds verder af. Bijenvolken worden door professionele imkers gekweekt, maar ook hobby imkers kweken hun eigen bijen. Vaak met goede resultaten, maar soms gaat het mis. Een reden is dat de diversiteit onder de volken afneemt, en daar bovenop hebben de bijen te maken met een parasiet die hun voortbestaan bedreigt: de Varroamijt.

 

PARASIET

De Varroa destructor is een parasitaire mijt die de honingbij aanvalt. De varroamijt is al jarenlang een zorg en oorzaak van de wereldwijde sterfte van bijenvolken. De varroamijt leefde oorspronkelijk in symbiose met speciale honingbijen ver hier vandaan. Door onachtzaamheid is de mijt door teeltprogramma’s onder de bijenhouders wereldwijd verspreid. Het voortbestaan van de bij wordt hierdoor bedreigd. De bij ondervindt grote stress van deze parasiet en is daardoor gevoelig voor allerlei ziektes. Zowel professionele- als hobby imkers proberen de mijt te bestrijden met chemicaliën, maar dat is tot nu toe weinig succesvol geweest.BIOLOGISCHE METHODE

Gelukkig is er een oplossing! Deze oplossing heeft te maken met de grootte van de wascellen. Dit zijn de hexagonale (zeshoekige) cellen van de honingraat. De varroamijt plant zich voort in deze hexagonale cellen en legt ook haar eigen eitjes bij de bijenlarve waaruit weer nieuwe mijten komen. 

 

De hexagonale cel heeft grote invloed op de levensfase van de bij, en daarmee dus ook op die van de mijt. Men heeft ontdekt dat hoe kleiner de cel, hoe kleiner de kans is dat de mijt zich voortplant. De groei van de mijtenpopulatie kan dus worden gestopt door de celmaat iets te verkleinen. Het verkleinen van de cel heeft als gevolg dat er ook iets kleinere bijen ontstaan, maar dit heeft geen negatieve gevolgen voor de bij. De maat van de cel kan echter niet in een keer worden verkleind. Het is een proces dat jaren duurt. Deze techniek wordt al jaren succesvol toegepast en werd ontwikkeld door Ed en Dee Lusby uit Arizona.

Beelease heeft, in samenwerking met deskundige onderzoekers, een kweekmethode ontwikkeld dat leidt tot varroa-resistente bijen. De huidige celgrootte is 5,2 millimeter, en kan met slechts 0,1 millimeter per jaar worden verkleind. De gewenste maat is 4,9 millimeter; dit betekent dat er 3 jaar nodig is om dat te bereiken. Beelease werkt inmiddels 10 jaar aan dit project.

Elk jaar worden tot nu toe met succes minivolkjes van kleine bijen gekweekt. Uit deze minivolkjes groeit een groter volk. Dit volk wordt het jaar daarop op raat met kleinere cellen geplaatst. Net zolang totdat het einddoel van 4,9 milimeter is bereikt. 

 

Beelease kweekt zo met succes kleine bijen die niet lijden onder stress en ziektes.

Beelease is initiatiefnemer van het bloemenlint in Amsterdam-Noord. Inmiddels zijn er ruim 300 plantsoenen en bermen met een bloemenlint. Bij elkaar hebben zij een lengte van 15 kilometer! 


Waarom is dit nodig?

Insecten hebben het hele jaar door bloeiende planten met nectar en stuifmeel nodig.  De bermen langs de wegen en de tuinen zijn helaas strak gemaaid of met tegels geplaveid. Het aantal insecten is door gebrek aan goed voedsel in 30 jaar tijd tot 75% afgenomen. Diversiteit houdt de natuur in balans. Op dit moment is deze balans aan het verdwijnen. Als er te weinig biodiversiteit in groenstroken te vinden is, dan sterven de insecten van inteelt en honger en sterven ze uit. 

De bloemenlinten vormen een verbinding met elkaar en wordt ook wel een ‘snelweg’ voor insecten genoemd. Deze ‘snelweg’ bevordert de biodiversiteit van onze omgeving en helpt insecten overleven. 


Dit initiatief wordt met gemeente Amsterdam uitgevoerd en samen met dienst Groenbeheer wordt een bloemenlint plek gekozen. 

Als buurtbewoner kun je een bloemenlint adopteren en helpen een betere leefomgeving voor insecten en bijen creëren.  


Wil jij ook een Bloemenlint? 

De bloemenlinten in Noord zijn voor iedereen. We zoeken Ambassadeurs!


Een ambassadeur is een buurtbewoner die de verzorging van een bloemenlint op zich neemt. Het verzorgen bestaat uit zwerfvuil en onkruid uit jouw bloemenlint verwijderen. Zie jouw bloemenlint uitgroeien tot een volwaardig thuis voor insecten en bijen. Zo help jij moeder natuur een handje. 


Meld je aan!
Aanmelden kan je via deze website. Klik hierna op AANMELDEN


Snel naar het formulier?    Klik Hier


Investeer in een fruitboom. Daar pluk niet alleen jij de vruchten van, maar ook de honingbij! 

Stichting Beelease heeft ruim 60 fruitbomen waaronder oude rassen van appels, peren en pruimen. Voor de honingbijen van Beelease betekent dit een oase aan bloemen en voor ons een oogst van fruit. Beelease wilt graag mens en natuur verbinden en daarom is het project om fruitbomen te leasen ontstaan. Een win-win situatie.

 

Hoe werkt het? 

Door het hierboven staande formulier in te vullen lease jij een fruitboom voor 1 jaar en is de oogst in het najaar van jou. Tijdens het jaar kun je leren een fruitboom te onderhouden, helpen met het schoonhouden van de boomspiegels, maar al dat werk is geen verplichting..

Vul op het bestelformulier alle vragen in. Het aantal bomen is beperkt en we hebben niet voor iedereen elke fruitsoort ter beschikking. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

DE KOSTEN
Je huurt voor de periode van 1 jaar (een seizoen) een fruitboom voor €25,–  [€ 20,-. exclusief BTW] .  De gemiddelde opbrengst van een fruitboom kan 5 kilo fruit zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.  De leaseperiode loopt elk jaar voor de periode van 1 januari  tot en met 31 december en vervalt daarna.

Je kunt maximaal drie fruitbomen per persoon en per jaar leasen.

 

LET OP : Wanneer je een fruitboom via het digitale formulier adopteert, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. Deze zijn bindend zodra je betaling is ontvangen. Lees ze dus goed!

De voorwaarden lees je HIER

Insecten hebben het hele jaar door veel nut van bloeiende planten met nectar en stuifmeel. Deze voedingsbronnen zijn de zogenaamde waardplanten, De bermen langs de wegen en de tuinen zijn helaas strak gemaaid of met tegels geplaveid. Het aantal insecten is door gebrek aan goed voedsel in 30 jaar tijd tot 75% afgenomen.

Voor de kweek van veel meerjarige drachtplanten heeft Beelease een 130 m2  tunnelkas gekocht  In het voorjaar van 2018  wordt de kas in gebruik genomen. Met de hulp van vrijwilligers en deelnemers van de DWI  worden de plantjes gezaaid, verspeend en verpot. Op het buitenterrein van Beelease worden de planten tot volwassen grootte opgekweekt. Deze kweekkas voorziet en faciliteert in de teelt en de verzorging van planten als werkervaringsproject van de afdeling WPI van de Gemeente Amsterdam.

We streven naar een teelt van ruim 15.000  plantjes verdeeld over 15 verschillende soorten kruiden. Deze plantjes worden langs de bestaande Bloemenlinten in Amsterdam-Noord uitgezet. Na de bloeiperioede wordt het zaad verzameld en in het volgende jaar opnieuw voor de teelt gebruikt. Het aantal kruiden zal daardoor in hoog tempo in de bermen en plantsoenen terugkeren. Langs de Bloemenlinten komen borden met uitleg over het nut van deze kruiden.

De medewerkers – vrijwilligers en via de DWI – krijgen les hoe te werken met zaaien en uitdunnen , verpotten en watergeven. Het levert vaardigheden op voor een aparte en veel gevraagde bedrijfstak. Met de circulaire economie en druk op de energie beperking wordt de afstand tussen productie en consumptie sterk verkort. In en rond de grote steden ontstaan op kort termijn mini productie plantages. Veel handwerk dus en veel vraag naar ingewerkte arbeidskrachten met kennis van zaken.

De planten worden gebruikt voor een aantal doelstellingen:

– drachtplanten voor bijen
– medicinale toepassing
– verkoopproduct als aanvulling van de winkel
– werk- en ervarings traject voor de DWI

Beelease is altijd op zoek naar hulp! Dit is afhankelijk van het seizoen en van het aantal projecten die worden bedacht. Openstaande vacatures voor vrijwilligers zijn op de VACATUREBANK te vinden. Ben je enthousiast geworden en heb je affiniteit tot de natuur, planten, buitenleven en werken met honingbijen in het bijzonder, laat het dan weten via: E-mail .

Opleiding bijenhouden en erkend leerwerkbedrijf Stichting Beelease verzorgt als Instituut de opleiding voor bijenhouder, de basiscursus en voor gevorderden. Daarnaast biedt Beelease als erkend leerwerkbedrijf werkervaringsplekken voor stagiairs van de ROC, waaronder als assistent accountant. Voor werkervaring werken we samen met de afdeling DWI/TPW voor trajecten in groen- en tuinbeheer op ons terrein. Neem contact op voor meer informatie:  E-mail .

Stichting Beelease verzorgt het verwijderen van bijenzwermen uit tuinen en plantsoenen. Wij staan vermeld bij het GG-GGD meldpunt; telefoon: 020-5555961

BEAM node en app

Een goede imker weet wat er in zijn/haar kast gebeurt. Door regelmatig inspecties uit te voeren wordt de ontwikkeling van het bijenvolk in de gaten gehouden. Registratie van deze bevindingen, bijvoorbeeld op een inspectiekaart, is essentieel om (on)gewenste ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren. Ter ondersteuning van deze inspecties werkt Beelease sinds 2015 met digitale meettechniek in bijenkasten.

Kastkaart
Het noteren van gegevens met honing of propolis aan je vingers werkt niet zo handig. Hiervoor ontwikkelden wij de BEAM kastkaart. Een klein model en maatwerk volgens de BEAM app. Met de kastkaart kun je op locatie de inspectiegegevens noteren en thuis op de PC of smartphone (Beam-app) de waarden invoeren.

 

De kastkaart vind je hier

BEAM App
De BEAM app is een gratis digitaal registratiesysteem voor imkers. De BEAM app vervangt de bekende papieren kastkaart. Met deze digitale kastkaart kan je meerdere bijenkasten op een plek beheren. Met de BEAM app hebt de informatie over je bijenvolken beschikbaar en kan direct bij de inspectie van het bijenvolk de gegevens invullen, veranderen en toevoegen.

Aanvraagformulier voor de digitale kastkaart

BEAM Node

Waarom digitaal meten?
Door parameters zoals de temperatuur te meten en analyseren blijkt de imker beter in staat om noodzakelijk handelingen op het juiste moment te plannen en worden problemen in de kast sneller geconstateerd. Hierdoor kan de imker het volk efficiënter en beter ondersteunen. Met behulp van de door ons opgedane kennis en ervaring zijn wij in 2019 gestart met digitaliseren en het ontwerpen, bouwen en produceren van BEAM nodes. Dit doen wij volledig in eigen beheer binnen een team bestaande uit vrijwilligers met o.a. IT-technici.

Ontwerp In de startfase heeft Beelease de BEAM-App ontwikkeld waarmee de inspecties digitaal geregistreerd kunnen worden.  Vervolgens is de bouw van een goedkoop, snel en energiezuinig meet- en zendsysteem gestart met de naam ‘BEAM node’. Inmiddels is de nieuwste versie de BEAM node (3.3) opgeleverd met LoraWAN en WiFi voor de datatransport.

 Live Data

Inzet en gebruik van dit betrouwbare systeem levert dagelijks meetgegevens van diverse bijenkasten.  Via grafieken zijn overzichten per uur, dag,  week, maand en jaar beschikbaar. De presentatie op PC en smartphone maakt per kast, of groepen van kasten,  de live data en samenvattingen van de meetgegevens beschikbaar. De update van de gegevens is per half uur.

Leasen
De BEAM nodes zijn te huur voor een prijs van € 5 per maand of eenmalig € 60,- . Na registratie en aanvraag in het lopende kalenderjaar, betaal je voor de resterende maanden van het kalenderjaar. Het maximum bedrag is € 60,-. Na een huurperiode van 2 jaar wordt deze BEAM node jouw eigendom. De Beam node wordt regelmatig voorzien van updates. Tijdens het gebruik helpen we de imker met vragen omtrent het gebruik en wijzen we op kenmerken in de meetresultaten om het gedrag van de bijen te verklaren en op kort termijn acties in de kast te te ondernemen. Zie ook Voorbeelden van meten hieronder.

Klik hier voor het leasen van de BEAM Node: naar de webwinkel

DEMO
Voor het uitproberen van de digitale kastkaart in combinatie met de met gegevens is een demo van de applicatie mogelijk. Je treft, na inloggen in de locatie DEMO twee bijenkasten aan. Deze kasten zijn in gebruik en de opgeslagen gegevens worden regelmatig met nieuwe inspecties aangevuld. Je kunt, na bestudering van de demo-1269 en demo-1309 je eigen kast invoeren. Met de kastkaart kun je op locatie de inspectiegegevens noteren en thuis op de PC of smartphone (Beam-app) de waarden invoeren. Of op je telefoon op de locatie waar je kast staat. Het is wat je wilt. Rechtsboven in het Menu  staat een vraagteken. Klik hierop indien je hulp nodig hebt. Bekijk dan het instructiefilmpje voor de cursisten.De linker (L), midden (M) en rechter (R) temperatuur elektrode

BEAM Node
In de kast demo-1390 staat een BEAM node actief. Deze node meet per 30 minuten de status van het broednest. Met 3 elektrodes,  waarvan de middelste (M) in het broednest en de linker (L) en rechter (R) net daarbuiten, wordt de temperatuur gemeten. Onafhankelijk van het weer zal de temperatuur in het broednest continue 34 – 35 graden Celsius aanwijzen. De L en R elektrode zullen een lager temperatuur aangeven. Zodra de L en/of R ook 34 graden aangeven, is het broednest vergroot en tijd om in actie te komen.

Registratie van een DEMO account

Voorbeelden van meten

In het vroege voorjaar
In het vroege voorjaar start de koningin met het leggen van de eerste eitjes. De temperatuur van het broednestje wordt nu 34 graden. Plaats een electrode in de kern van een bijenstraatje. Gebruik plastic afdekfolie, leg dat vel in het najaar over de raten. Zonder de bijen te storen steek je door een klein spleetje in het plastic de electrode tussen de bijen. Sluit het deksel. In 30 minuten zie de eerste resultaten. 

Kunstzwerm
Een kunstzwerm, zoals een broedloze vlieger is een methode om het zwermen van een bijenvolk te verhinderen. De oude koningin moet opnieuw in een nieuwe kast aan de leg. En gaat dat goed? Plaats een van de drie  electrodes rechts tussen de raten, een in het midden en een links. Na een week zie je de eerste resultaten.

Najaar
Een bijenvolk verliest in het najaar veel bijen en houdt uiteindelijk winterbijen over. Het volkje zit op  de tros met ongeveer 3000 tot 5000 bijen. Zolang de koude winter uitblijft en de temperatuur rond de 8 tot 13 graden is, legt de koningin eitjes. Het kleine broednest van ongeveer 10 tot 100 cellen wordt door de werksterbijen gevoed en tot 32 graden verwarmd. Met de drie temperatuur sensors verdeeld tussen de raten en of op verschillende diepte, wordt de temperatuur van het broednest gemeten. Temperaturen van 20 tot 30 graden dicht op de tros,  wijst op een gezond volk.  De imker weet vervolgens dat de bijen nog actief en in leven zijn.

Na 3 nachten nachtvorst of  een korte vorstperiode ( 24 uur onder de nul graden) stopt de koningin met de productie van eitjes.  Na enkele dagen daalt de omvang van het broednest en wordt de restwarmte rondom minder. De temperatuursensoren meten de afname direct. Na 21 dagen is de temperatuur gedaald, het broednest afwezig,  maar blijft significant hoger dan de buitentemperatuur.  Zodra de temperatuur gemeten in de kast verder daalt, kan dat duiden op  of, het verplaatsen van de tros buiten het bereik van de temperatuur sensors, of helaas het minder worden van het aantal bijen. Actie is dan nodig. Inde broedloze periode wordt de laatste anti varroa behandeling met oxaalzuur uitgevoerd. De BEAM app is een gratis digitaal registratiesysteem voor imkers.

 

 

De Stichting heeft in 2013 de ANBI status verkregen. Bedrijven kunnen een belasting aftrekbare, vrijwel kosteloze gift  schenken. Met deze ANBI status heeft de Stichting extra mogelijkheden haar doelstellingen te bereiken.
Projectstatus 
Een verslag over de projecten en vorderingen vind je hier.

Meerjarig beleidsplan

De Stichting Beelease heeft een meerjarig beleidsplan dat elk jaar wordt aangevuld of herzien

Het beleidsplan 2020 – 2021

Het financieel jaarverslag

2019

Periodieke gift in geld voor 5 jaar

Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze volledig ! aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
De Stichting heeft in 2013 de ANBI status verkregen zodat bedrijven een belasting aftrekbare dus  kosteloze gift  kunnen schenken. Met deze ANBI status heeft de Stichting een rekening geopend op de TRIODOS bank als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

De discussie over wel of geen honingbijen in een stad is al jaren onderwerp bij biologen, gemeenten en bijenhouders. De natuur in een stad als Amsterdam is niet goed verzorgd en onderhouden. Parken en sportvelden bieden geen toekomst voor insecten en vogels. De diversiteit van het biotoop is mager en geld voor het verbeteren is niet beschikbaar. Bermen worden 2 tot 3 maal per jaar  gemaaid zodat insecten wel eitjes  op brandnetel en grassen kunnen afzetten, maar voortijdig weggemaaid worden. Weinig tot geen insecten zijn nog in leven. In 30 jaar tijd is ruim 70 % van de insectenmassa in Nederland en de omringende landen verdwenen.  In Amsterdam leven weinig bijensoorten en van elke soort maar weinig in aantal. Wat is dan de oplossing voor het behoud van de natuur in een stad als Amsterdam?

Bijenberaad

De discussie wel of niet bijenhouden in een stad als Amsterdam wordt gevoerd in het Bijenberaad. Daarin zijn bijenhouders en ambtenaren van groenbeheer en biologen aanwezig. De lokale pers pikt enkele zinnen uit een publicatie op en dan volgt  een interview : Zie Het PAROOL
Ook in de landelijke bijenverenigingen worden deze onderwerpen over concurrentie onder de bijensoorten regelmatig besproken. Zie : BIJENHOUDERS.

Zijn honingbijen concurrent van de wilde bijen in de stad?
Insecten leven wat de natuur biedt. In principe zijn levensvormen in de natuur en dus ook insecten,  elkaars concurrent. Echter,  in de diverse aanwas van planten maar ten dele. Wegens symbiose – tezamen leven – zijn specifieke insecten en planten aan elkaar gekoppeld.  De vliegende insecten zijn afhankelijk van de directe omgeving; vaak niet meer dan 300 meter. Honingbijen behoren tot de orde van de vliesvleugeligen en zijn efficiënt in het verzamelen van voedsel en vliegen zeker 3000 meter ver. Als de opbrengst hoger is dan de gebruikte brandstof, vliegen de bijen naar de bloemen en verzamelen nectar en stuifmeel. 

Het biotoop in Nederland neemt drastisch in aantal en verscheidenheid af.
Zeker bij de randgebieden rond de grote steden zijn insecten vrijwel afwezig omdat gemaaide bermen, stenen tuinen en gemaaid gras overal de wilde natuur heeft verdrongen. Ook binnen de ringweg A10  en rond de gebouwen van de  Nationale OperaBallet   is het biotoop matig.

De concurrentie van bijen t.o.v. de mindere soorten is bewezen minimaal.
De oorzaak zit in het gedrag en de verschillende tonglengte van de bijen.  De honigbij vliegt pas uit als er flink wat te halen valt. De tong van de honingbij is te kort om diepe kelken te bereiken. Hommels, de metselbij en de zandbij als voorbeeld, kunnen wel bij de diepe bloemkelkjes komen. In het voorjaar, vanaf maart,  komen mini-bloemen massaal op en bloeien met witte kelkbladeren om zo het UV-licht te weerkaatsen. Binnen de straal van 300 meter foerageren de kleine insecten op deze bloemen. De honingbij, als ze al vliegt bij lage temperaturen onder 14 graden, zoekt het hogerop en vliegt op de bloesem van fruitbomen en rosaria. 

Pesticiden
Op het platteland met meer biotoop en bloeiende gewassen  is bijenhouden een hobby om de honingopbrengst te oogsten en te verkopen. Maar, in de landelijke omgeving worden landbouwgewassen met  gif en anti insecten dodende  middelen verdelgd. Alle insecten sterven binnen enkele dagen.  Ook bijen. In een stad als Amsterdam wordt vrijwel geen gif gebruikt om insecten te bestrijden. De volks-  en stadstuinen bieden een mooi alternatief op de schaarste aan planten en de biodiversiteit is lokaal goed voorhanden.

Beelease kweekt honingbijen om de soort in stand te houden.
We houden geen bijen voor opbrengst aan honing en houden geen bijen als hobby.  Door onderzoek en toegepaste wetenschap, ontwikkelen we diverse middelen en meetapparatuur.  We  onderzoeken de parasieten op de honingbij. Beelease probeert zo goed als mogelijk antwoord te geven op vragen over de concurrentie tussen de wilde bij en de honingbij. In onze tuinen staan verspreid over een halve hectare 30  tot 40 bijzonder bijenvolken. Plus een tiental  mini bijenkastjes is de concurrentie tussen de bijenvolken meetbaar. Niet alle volken verzamelen  voldoende nectar en worden in schrale perioden met suikerwater bijgevoerd. Beelease kweekt in de plantenkas per jaar 3 – tot 5000  meerjarige inheems drachtplanten.  In onze bloemrijke tuinen met  lokale dracht- en waardplanten, meten we met regelmaat het aantal insecten. Tot onze vreugde is het aantal wilde bijensoorten toegenomen. Ondanks de andere visie en mening van enkelen biologen, geven de resultaten in onze tuin een optimistisch beeld over het samenwonen van de vele concurrerende insecten. 

Beelease onderhoud ongeveer 60 bijenvolken
Untitled_design__5_-removebg-preview
De Bijenkoningin is de grootste bij
Alle bloemenlinten in Noord bij elkaar zijn 15 km
1 theelepel honing bevat een miljoen bloemen
Translate »