Bijenhouden theorie

 

Aanmelden op de Webwinkel BIJkoop

Beschrijving cursus bijenhouden

Om een gezonde bijenstand in Nederland in stand houden is het nodig om een zo breed mogelijk publiek geïnteresseerd en enthousiast te maken voor het bijenhouden. Deze cursus voorziet in de noodzaak om de basiskennis op een verantwoorde wijze te verspreiden. Kennis en praktische ervaring worden doorgegeven om op een eenvoudige, diervriendelijke en voor de omgeving zo weinig mogelijk belastende wijze bijen te houden. De cursus omvat een apart theorie- en een praktijkdeel (Bijenhouden theorie en Bijenhouden praktijk). Het volgen van het theorieprogramma verplicht niet tot het volgen van de praktijkopleiding.

Let Op: Voor  het volgen van de praktijkpleiding is de theorieopleiding verplicht !

Resultaat van de totale cursus bijenhouden:

De cursist is als beginnend imker in staat:

– zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken

– het onderscheid aan te geven tussen werkster, dar en koningin

– te zien wanneer bijen gevoerd moeten worden

– te zien wanneer bijen extra ruimte in de broedkamer en de honingkamer nodig hebben

– het zwermen te voorkomen

– afleggers te maken

– volken te verenigen

– te werken met bestrijdingsmiddelen tegen Varroa

– enthousiast over het bijenhouden te vertellen

– contacten aan te gaan en te onderhouden met anderen in de vereniging

De afgestudeerde heeft minimaal 80% van de praktijklessen gevolgd.

 

Bijenhouden theorie 2019 BC19-T2

Indien alle 5  theorielessen gevolgd zijn ontvangt elke deelnemer(ster) een certificaat van deelname.

De theorieopleiding BC19-T2 bestaat uit  5 donderdag avonden van 19.30 – 22.00 op de volgende data  in october : 

3 / 10 / 17 / 24 / 31  october

Deze theoriecursus start op donderdag 3 october 2019   en is een uitstekende opstap om in april  2020  met de praktijkcursus bijenhouden (Bijenhouden praktijk) verder te gaan. 

Inhoud van de theorielessen :

vliesvleugeligen: bijen, wespen, hommels: leefwijze en functie in de natuur

– anatomie van de honingbij

– van ei tot bij

– koningin, dar, werkster

– raat als opslagplaats en broednest, stuifmeel en honing als voedsel.

– natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk zonder inmenging van de mens.

– zwermverhindering met koninginnenaflegger als meest eenvoudige methode.

– kennis maken met koninginnenteelt als middel tot verkrijgen en behouden van zachtaardige bijen.

– bijenziekten: Varroa, AVB, Nosema.

– maatschappelijke aspecten van het bijenhouden.

– de imker en de wet: welzijns- en gezondheidswet voor dieren, warenwet.

– wettelijke regels met betrekking tot reizen met bijen.

– basiskennis met betrekking tot de bijenproducten honing en was.

– verwerken van observatie gegevens in de digitale kastkaart

– meten met voorgeprogrammeerde dragino minicomputers en verwerken van de data

 

 
De theorielessen zijn volgens de laatste kennis en praktijk van het bijenhouden bewerkt en omvat een nieuw samengesteld lesprogramma. De lesmethode is interactief en maakt gebruik van digiscrean, overhead projector, films en digitaal instructiemateriaal. Daarnaast wordt aanbevolen om als naslagwerk het boek: “Bijenhouden, hoe doe je dat”, van Friedrich Pohl aan te schaffen. Dit boek ligt bij aanvang van de cursus gereed en kost: € 22.50.

Algemene Voorwaarden


INSCHRIJVEN Basiscursus bijenhouden THEORIE
Heb je interesse in deze theoriecursus ; meldt je zo spoedig mogelijk aan.
Kosten indicatie : € 125 voor 5  theorielessen.  
Minimale deelname 6 ; maximaal 14 cursisten.
Locatie : Stichting Beelease.