Opleidingen bijenhouden

De Stichting verzorgt in 2018 de volgende opleidingen : 

Basiscursus Bijenhouden theorie

De theorieopleiding BC18-T1  bestaat uit vijf  donderdag avonden van 19.30 – 22.00, op de volgende data :

1, 8, 15, 22 en les 5 op 29 maart 2018

Deze theoriecursus  is een uitstekende opstap om in april  2018 met een praktijkcursus bijenhouden verder te gaan. Kennis en onze jarenlange praktische ervaring worden doorgegeven on zodoende op een begrijpelijke, diervriendelijke en voor de omgeving zo weinig mogelijk belastende wijze bijen te houden.Je ontvangt na 5 lessen een certificaat van deelname. 

Deze basiscursus omvat een theorieopleiding bijenhouden.
Voor de praktijkopleiding in het voorjaar moet apart ingeschreven worden
.
Het volgen van het theorieprogramma verplicht je niet tot het volgen van de praktijkopleiding. 

Let Op: Voor  het volgen van de praktijkpleiding is deze theorieopleiding wel noodzakelijk!

Kennis en praktische ervaring worden doorgegeven om op een eenvoudige, diervriendelijke en voor de omgeving zo weinig mogelijk belastende wijze bijen te houden.

 • Opleiding tot een beginnend imker.

 • De behandelmethode om een bijenvolk zijn jaarlijkse ontwikkeling te laten doorlopen.

 • De verschillende materialen en gereedschappen leren gebruiken en onderhouden.

 • Enthousiast raken en blijven voor de bijenhouderij.

 • Een methode leren die een beginpunt vormt voor het omgaan met bijen.

De theorielessen zijn volgens de laatste kennis en praktijk van het bijenhouden bewerkt en omvat een nieuw samengesteld lesprogramma. De lesmethode is interactief en maakt gebruik van overhead projector, films en digitaal instructiemateriaal. Daarnaast wordt aanbevolen om als naslagwerk het boek: “Bijenhouden, hoe doe je dat”, van Friedrich Pohl aan te schaffen. Dit boek ligt bij aanvang van de cursus gereed en kost: € 22.50.

Inhoud van de theorielessen :

 • vliesvleugeligen: bijen, wespen, hommels: leefwijze en functie in de natuur

 • anatomie van de honingbij

 • van ei tot bij

 • koningin, dar, werkster

 • raat als opslagplaats en broednest, stuifmeel en honing als voedsel.

 • natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk zonder inmenging van de mens.

 • zwermverhindering met koninginnenaflegger als meest eenvoudige methode.

 • kennis maken met koninginnenteelt als middel tot verkrijgen en behouden van zachtaardige bijen.

 • bijenziekten

 • maatschappelijke aspecten van het bijenhouden.

 • de imker en de wet: welzijns- en gezondheidswet voor dieren, warenwet.

 • wettelijke regels met betrekking tot reizen met bijen.

 • basiskennis met betrekking tot de bijenproducten honing en was.

Voor een gedetaileerd overzicht van de theorie- en de praktijkonderdelen, zie de Beschrijving

INSCHRIJVEN THEORIE
Heb je interesse in deze theoriecursus ; meldt je zo spoedig mogelijk aan.
Kosten indicatie : € 125 voor 5  theorielessen.  
Minimale deelname 6 ; maximaal 14 cursisten.
Locatie : Stichting Beelease.

Aanmelden op de website van de NBV  klik HIER


INSCHRIJVEN PRAKTIJK

Heb je voor deze praktijkcursus belangstelling ; meldt je zo spoedig mogelijk aan.
Kosten indicatie : € 250 voor 10  praktijklessen.  
Minimale deelname 6 ; maximaal 14 cursisten.
Locatie : Stichting Beelease.

Deze praktijkcursus start op donderdag  5  april 17:30 – 21:00. 
Op zaterdag 25 maart 2018 van  11 tot 13 is een voorbespreking en mogelijkheid tot het aanschaffen van kleding indien gewenst. 
Aanmelden via  inschrijf formulier  
 KONINGINNETEELT (O++)
WORKSHOP
Voor 2017 staat  in de maanden april en mei een workshop Koninginnenteelt gepland. Stichting Beelease organiseert en faciliteert het werken met – en het opkweken van je eigen koninginnen. In het voorjaar van  2017 start een theorie- en praktijk programma. 
De workshop omvat 1  theorieles  en 2 praktijklessen verdeeld over 3 avonden welk bepaald worden door het uitlopen van het broed en dus de weersituatie van het voorjaar. Aansluitend werk je op locatie of op je eigen bijenstal met eigen materiaal. We beschikken voor overlarven over een stereomicroscoop en een reuzen loep. De doppen worden gedurende het popstadium in een broedstoof verwarmd.

VOOR WIE
Deze cursus is voor de bijenhouder met meer dan 4  volken bestemd. Met inzicht en begrip over de huidige bijenstand wordt door teelt dfe kwaliteit verbeterd.  In principe kan tot en met augustus koninginnen worden geteeld. We werken met de Nicot arrestraam methode. Een prima techniek dat je zo onder de knie hebt. Je kunt bijvoorbeeld van je eigen bijenkasten een serie O++ kweken. Met voorbeelden en begeleiding van deze techniek leer je omgaan met het materiaal en de nodige voorbereidingen van een 6-raams starter. Vervolgens worden de aangeblazen en gesloten doppen na 8 dagen in een broedstoof geplaatst. Na de bekende 13 dagen zijn de 1 ste  OO++ beschikbaar. Overzetten in kleine kastjes zoals de Mini+ en Kirchener wordt in de praktijklessen uitgevoerd. Daarna volgt de selectiemethode om met het beste materiaal de eigen volken te verbeteren.    

Om een alternatieve methode van de teeld te leren, wordt een techniek uit de Roemeens school getoond. Hierbij wordt in het hoofdvolk dmv. moerroosters een scheiding tussen het volk met O+ en een groot aantal jonge bijen gemaakt. Na de kweek wordt dit teeltvolk zonder probleem herenigd.

Lees ook het teeltprogramma van Jos van den Heuvel  en deze cursus.
 
INSCHRIJVEN WORKSHOP
Heb je belangstelling voor deze workshop ; meldt je zo spoedig mogelijk aan.
Kosten indicatie : € 75,- voor 2  theorielessen en een praktijkles verdeeld over 3 avonden.  
EN de  mogelijkheid om je eigen Nicotraam met eigen bijen voor de veredeling te gebruiken.
Minimale deelname 6 ; maximaal 12 cursisten.
Locatie : Stichting Beelease.
Download inschrijf formulier  


Beschrijving basiscursus bijenhouden

Om een gezonde bijenstand in Nederland in stand houden is het nodig om een zo breed mogelijk publiek geïnteresseerd en enthousiast te maken voor het bijenhouden. Deze cursus voorziet in de noodzaak om de basiskennis op een verantwoorde wijze te verspreiden. Kennis en praktische ervaring worden doorgegeven om op een eenvoudige, diervriendelijke en voor de omgeving zo weinig mogelijk belastende wijze bijen te houden. De basiscursus omvat een apart theorie- en een praktijkdeel. Het volgen van het theorieprogramma verplicht niet tot het volgen van de praktijkopleiding.

Let Op: Voor  het volgen van de praktijkpleiding is de theorieopleiding verplicht !

• Opleiding tot een beginnend imker

• De behandelmethode om een bijenvolk zijn jaarlijkse natuurlijke ontwikkeling te laten doorlopen

• In praktijk kennismaken met de bij en het proces van het bijenhouden

• De verschillende materialen en gereedschappen leren gebruiken en onderhouden

• Enthousiast raken en blijven voor de bijenhouderij

• Een methode leren die een beginpunt vormt voor het omgaan met bijen

 

Resultaat van de cursus :

De cursist is als beginnend imker in staat:

– zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken

– het onderscheid aan te geven tussen werkster, dar en koningin

– te zien wanneer bijen gevoerd moeten worden

– te zien wanneer bijen extra ruimte in de broedkamer en de honingkamer nodig hebben

– het zwermen te voorkomen

– afleggers te maken

– volken te verenigen

– te werken met bestrijdingsmiddelen tegen Varroa

– enthousiast over het bijenhouden te vertellen

– contacten aan te gaan en te onderhouden met anderen in de vereniging

De afgestudeerde heeft minimaal 80% van de praktijklessen gevolgd.

 

Inhoud van de cursus

De cursus is ingedeeld in een apart theorie- en en apart praktijkdeel. De cursus start met een theoriegedeelte om inzicht te verwerven in het functioneren van een bijenvolk.

Vanuit deze theoretische kennis kan het praktisch handelen doelgericht worden uitgevoerd.

In de cursus ligt het accent op het verkrijgen van:

– ervaring in het praktisch omgaan met bijen.

– verwerven van alle praktische kennis om op een eenvoudige wijze bijen te kunnen houden

Vanuit deze praktijk zullen gedurende de cursus enige onderwerpen theoretisch worden toegelicht.

Bovendien zullen aanwijzingen worden gegeven om zich via zelfstudie onderwerpen eigen te maken.

 

Inhoud van de theorielessen :

– vliesvleugeligen: bijen, wespen, hommels: leefwijze en functie in de natuur

– anatomie van de honingbij

– van ei tot bij

– koningin, dar, werkster

– raat als opslagplaats en broednest, stuifmeel en honing als voedsel.

– natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk zonder inmenging van de mens.

– zwermverhindering met koninginnenaflegger als meest eenvoudige methode.

– kennis maken met koninginnenteelt als middel tot verkrijgen en behouden van zachtaardige bijen.

– bijenziekten: Varroa, AVB, Nosema.

– maatschappelijke aspecten van het bijenhouden.

– de imker en de wet: welzijns- en gezondheidswet voor dieren, warenwet.

– wettelijke regels met betrekking tot reizen met bijen.

– basiskennis met betrekking tot de bijenproducten honing en was.

 

Inhoud van de praktijklessen :

– kennis van de basismaterialen voor de bijenhouderij.

– gebruik van kunstraat.

– bijenvolk openen, ramen uitnemen.

– aanwijzen van dar, werkster, koningin, eitjes, larven e.d.

– voorjaarsverzorging: controle, ruimte geven, honingkamers plaatsen.

– controle op zwermplannen.

– maken van koninginnenaflegger.

– behandelen van het hoofdvolk: doppen breken, controle jonge moer.

– zelfstandig kweken van koninginnen en invoeren bij een volk 

– zomerverzorging: varroacontrole, controle volksontwikkeling.

– afnemen honing.

– slingeren en oppotten van honing.

– najaarsverzorging: voeren, varroabestrijding.

– hygiënisch imkeren.

– in praktijk meelopen gedurende het gehele proces van het bijenjaar o.l.v. een ervaren imker.

– zwerm scheppen, als dit toevallig voorkomt.

– verenigen van volken.