Doel en werkwijze

Beelease is een Instituut voor research, educatie, ontwikkeling en productie van honingbijen, honingproductie en waardplanten.

De doelstelling van Stichting Beelease is het in stand houden en verbeteren van bijen door middel van een brede aanpak:

  1. Opleidingen voor bijenhouders
  2. Promoten, begeleiden en zaaien van bloemenlinten in Amsterdam Noord
  3. Kweken van waard- of drachtplanten in kas en tuin
  4. Leasen van bijenkasten en bijenvolken 
  5. Leasen van fruitbomen 

Zie hier onze Promofilm gemaakt door Jesse Tuenter.

Beelease zet zich in voor het behoud van de bij in het algemeen en de honingbij in het bijzonder. Door een programma van gerichte studie, onderzoek en educatie over verzorging en kweek van bijen en planten, verbeteren we de leefomgeving van mens, plant en dier. Als onafhankelijk non-profit organisatie, streven we naar continuiteit en maximale inzet van onze kennis en beschikbare middelen op korte en lang termijn. 
De Stichting is opgericht in 2012 door Dirk Dekker; is ingeschreven in de KvK, heeft een ANBI status en is een erkende leerschool.

Beelease ontvangt geen subsidie en wordt prive geëxploiteerd als stichting met bestuurleden. De inkomsten komen uit de verhuur van bijenkasten aan bedrijven, verhuur van fruitbomen, verhuur van het leslokaal en van cursusgeld, verkoop via de winkel genaamd Bijkoop van imkermaterialen en honing en binnenkort de verhuur van mini bijenkastjes aan particulieren. De inkomsten zijn kostendekkend en worden direct ingezet ten gunste van de bij.

Beelease biedt bedrijven de mogelijkheid om op een professioneel verantwoorde wijze het behoud van de honingbij te steunen. Uw bedrijf wordt sponsor van een of meerdere bijenvolken en toont uw verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de natuurlijke leefomgeving en levert een bijdrage aan het herstel van de bijenpopulatie in ons land.

Het gaat nog steeds niet goed met de bijen

De combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikelijke ziekte verwekkers waaronder de varroamijt, achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod is er de oorzaak van dat de vitaliteit van bijen(volken) achteruitgaat. Sinds 1995 wordt een steeds grotere afname van bijenvolken geteld. In 2010 en 2011 meer dan 20% sterfte. In 2012 zijn door een aantal partijen goede initiatieven ontplooid. Bescherming van bijen in de biotoop van Nederland is een continu proces. Om de leefomstandigheden van honing- en wilde bijen op langtermijn te verbeteren,  moet er nog veel gebeuren.

dode bij

 

Lange termijn
Op lange termijn kan verbetering van de soort bereikt worden door de juiste kruizingen te kiezen.

Verder lezen

Andere organisaties zoals de teeltgroep van de buckfastbij zijn hierin gespecialiseerd. Door eigenschappen te verbeteren en gebruik te maken van bevruchtingsstations, bijvoorbeeld op Marken, Schiermonnikoog en andere afgelegen gebieden. De kweek is in goede handen. De toepassing van deze kennis en inzet van de juiste bijenvolkjes door de ongeveer 6000 imkers in Nederland is echter gering. Een goed bijenras produceert elk jaar nieuwe soortgenoten. Helaas neemt zonder voorzorg de kwaliteit sterk af waardoor een negatieve spiraal ontstaat.

Kennis

De Stichting Beelease geeft voorlichting aan nieuwe maar ook aan ervaren imkers over deze ongewenste situatie. Een nieuwe generatie imkers met kennis van vandaag is broodnodig zodat de negatieve ontwikkeling wordt gestopt.  Door betere kennis, beter materiaal en toepassing van de laatste ontwikkelingen is het tij te keren.

Opleiding
Jaarlijks worden 20 cursisten tot bijenhouder opgeleid. In de vrijetijd worden de bijenvolken onderhouden. Sommigen cursisten stoppen deze specialtistische hobby door gebrek aan tijd, maar blijven ambassadeur. Een gemiddelde van 25% is 5 jaar later nog praktisch bijenhouder. Een continue aanvulling is dus noodzakelijk om voldoende bijenvolken te kunnen onderhouden. Een minimum aantal bijenvolken is nodig om de voortgang te garanderen.

 

bloemenweide