ANBI

 

De Stichting heeft in 2013 de ANBI status verkregen zodat bedrijven een belasting aftrekbare dus  kosteloze gift  kunnen schenken. Met deze ANBI status heeft de Stichting een rekening geopend op de TRIODOS bank als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Meerjarig beleidsplan

De Stichting Beelease heeft en merjarig beleidsplan dat elk jaar wordt aangevuld of herzien
Het beleidsplan 2016-2017 kunt u hier lezen.

 

Voor het financieel jaarverslag

2013 zie HIER

2014

2015 Zie HIER

2016 zie HIER

2017


SLIM GEVEN
Slim geven, is geven met maximaal belastingvoordeel. 
Als u ons minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting. 

Hoe werkt het?
Download hieronder de schenkingsovereenkomt en print deze uit.
Vul deze in en onderteken beide exemplaren.
Bent u gehuwd of heeft u een partner? Dan moet ook uw partner tekenen.
De ondertekendatum is de startdatum.
Het door u gekozen jaarlijkse bedrag moet elk kalenderjaar gedoneerd worden voor minimaal vijf jaar. Alleen dan is de akte geldig.  
Stuur op naar Stichting Beelease, Meteorenweg 280, 1035RN Amsterdam.
Stichting Beelease ondertekent de akte en stuurt deze retour voor uw administratie.
Bewaar uw exemplaar goed; de Belastingdienst kan erom vragen.

Bereken uw voordeel via de schenkcalculator.

De gift kan zelfs verhoogd worden zonder dat het u extra geld kost. Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de Belastingdienst terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar.

Meer weten?
Heeft u vragen, neem contact op met Dirk Dekker via info@beelease.nl of 020-6360183.