ANBI

 

Stichting Beelease is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierecht. U kunt daarmee uw giften aan  Beelease onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekken van uw belastingaangifte.
Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst  

De bankrekening is bij de TRIODOS bank, als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Algemene gegevens
VESTIGING 
Meteorenweg 280
1035 RN, Amsterdam.
telefoon : 020 6360183 
E-mail : Info@beelease.nl 

BTW nummer  NL852716795B01
IBAN:        NL73 TRIO 0197 6119 74 
BIC:          TRIONL2U    
Kamer van Koophandel Amsterdam : 57743630
RSIN :852716795


Een verslag over de projecten en vorderingen vind je HIER

Meerjarig beleidsplan

De Stichting Beelease heeft een meerjarig beleidsplan dat elk jaar wordt aangevuld of herzien
Het beleidsplan 2016-2017 kunt u hier lezen.

Het beleidsplan 2017 – 2018 
Het beleidsplan 2018 -2019 

 

Het financieel jaarverslag

2013 zie HIER

2014

2015 Zie HIER

2016 zie HIER

2017 zie HIER 

2018 zie HIER


Slim geven
Slim geven, is geven met maximaal belastingvoordeel. 
Als u ons minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting. 

Hoe werkt het?
Download hieronder de schenkingsovereenkomt en print deze uit.
Vul deze in en onderteken beide exemplaren.
Bent u gehuwd of heeft u een partner? Dan moet ook uw partner tekenen.
De ondertekendatum is de startdatum.
Het door u gekozen jaarlijkse bedrag moet elk kalenderjaar gedoneerd worden voor minimaal vijf jaar. Alleen dan is de akte geldig.  
Stuur op naar Stichting Beelease, Meteorenweg 280, 1035RN Amsterdam.
Stichting Beelease ondertekent de akte en stuurt deze retour voor uw administratie.
Bewaar uw exemplaar goed; de Belastingdienst kan erom vragen.

Download de  Schenkingovereenkomst 

Bereken uw voordeel via de schenkcalculator.

Schenken als bedrijf
Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan goede doelen. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen een schenking om niet, een gift, of een schenking met een naamsvermelding, reclame, dan wel een tegenprestatie, representatie genoemd. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan met name voor deze laatste twee schenkingen. Twee soorten belasting spelen dan een rol, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (BTW). 

Gift om niet
Als een bedrijf een geldbedrag schenkt aan een goed doel is dat bedrag aftrekbaar van de winst indien het goede doel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In dat geval is de gift volledig aftrekbaar mits deze meer bedraagt dan € 227. Maximaal is per jaar aftrekbaar een bedrag ter grootte van 10% van de fiscale winst van het bedrijf. 

De gift kan zelfs verhoogd worden zonder dat het u extra geld kost. Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de Belastingdienst terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar.

Meer weten?
Heeft u vragen, neem contact op met Dirk Dekker via info@beelease.nl of 020-6360183.